Ողջու՛յն, աշխարհ:

Մեր գործն  է՝ սովորել ու սովորել, ձգտել կուտակել հնարավորին չափ շատ գիտելիքներ, որովհետև  հասարակական լուրջ հոսանքներն այնտեղ են, որտեղ գիտելիքներն են, և ապագա մարդկության  երջանկությունը միայն գիտելիքներում է.

Ա.  Պ.  Չեխով